За нас

През 1997 г. е основана Счетоводна къща „Одитинг енд консултинг” ООД, която повече от 21 години предлага на своите клиенти комплексно счетоводно обслужване, базиращо се на високо качество и първокласни резултати. Учредители на дружеството са Владимир Валентинов Христов и Илиана Рашкова Порожанова. От 2001 г. Владимир Христов е регистриран като одитор в ИДЕС под номер 540, а от 2008 г. и Илиана Порожанова е регистрирана като одитор в ИДЕС под номер 640.

През 2008 г. е създадена Одиторска компания „Одит Виктори” ООД от Илиана Рашкова Порожанова – регистриран одитор в ИДЕС под номер 640 и Радослав Мариов Порожанов. От 2010 г. Радослав Мариов Порожанов е регистриран като одитор в ИДЕС под номер 686.

През 2011 г. е регистрирано Дружество с ограничена отговорност „ОДИТ ВИКТОРИ ГРУП”.  Същото е член на ИДЕС и е вписано в регистрите му като Специализирано Одиторско предприятие под номер 151. Съдружници са Илиана Рашкова Порожанова и Радослав Мариов Порожанов.

Трите дружества извършват съвместно комплекс от услуги по организиране на счетоводната отчетност, одит и консултации. Нашата цел е да създадем най-подходящата възможност за реализиране на Вашия бизнес, като гарантираме запазването на пълна конфиденциалност по отношение на фирмената Ви политика.

Нашият екип се състои от трима регистрирани одитори, двама квалифицирани помощник-одитори, трима счетоводители и един технически сътрудник. При необходимост се привличат профилирани специалисти като: оценители, юристи, преводачи и консултанти. През годините екипът ни се развива и разраства, като непрекъснато разширява своите знания и умения чрез различни форми на обучение и квалификация.

Основните ни принципи са:

  • Индивидуален подход към всеки клиент;
  • Релевантност между качеството на предлаганите услуги и адекватното им възнаграждение;
  • Независимост, обекивност и професионализъм;
  • Прилагане на най-подходящите счетоводни практики;
  • Стремеж за постигане на най-добрите резултати;
  • Съобразяване с приложимата нормативна рамка за финансова отчетност;
  • Непрекнато обучение и развитие.

Клиентите, с които работим надвишават 150 дружества от различни сектори на икономиката. Те са, както предприятия с изцяло българско участие, така и местни компании - част от мултинационални групи. Сред тях има публични дружества от отворен и затворен тип.

Всеки клиент, независимо от големината си, се обслужва с необходимото внимание, коректност и компетентност.